Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Innkalling til årsmøte i Bjerke Taekwondo 2019

Posted by on Feb 11, 2019 in Nyheter | 0 comments

Styret innkaller herved til årsmøte i Bjerke Taekwondo.

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. februar kl 21.00 – 22.00 på Bjerke videregående skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. februar til styreleder@bjerketaekwondo.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret ved Reidar Gjersvik, styreleder

 

Se innkalling til møtet på vedlegg under:

http://bjerketaekwondo.no/Innkalling%20til%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Bjerke%20TKD%202019.pdf

 

Read More

Viktig informasjon fra skolen om våre treningslokaler

Posted by on Jul 4, 2018 in Nyheter | 0 comments

Oppdatering: http://bjerketaekwondo.no/Bjerke_Tkd_oppstart_h%C3%B8st_2018.pdf

Kjære alle medlemmer.
Vi har dessverre fått en utfordringer med lokaler etter sommeren. Skolen er stengt (!) og vi må se oss om etter andre lokaler. Vi skal gjøre vårt beste på å finne en løsning. Mer informasjon kommer ila. sommeren.
Hilsen styret i Bjerke taekwondo.
Les artikkel under:

https://refstad.osloskolen.no/nyhetsarkiv/skolebygget-pa-refstad-apner-ikke-til-skolestart/

Read More

Årets årsmøte er gjennomført

Posted by on Mar 14, 2018 in Nyheter | 0 comments

Takk til alle deltakere på årets årsmøte.

Nytt av året er at vi har byttet styreleder, fra Morten Knudsen til Reidar Gjersvik, fått ny foreldrerepresentant Ali Kahn, Morten Knudsen som styremedlem og Andreas Vildalen inn i valgkomiteen. Ellers forble alle verv som tidligere.

Styreleder Reidar Gjersvik
Styrets nestleder Dag Andre Nymoen
Styremedlem 1 Arnfinn Sandnes
Styremedlem 2 Morten Knudsen
Styremedlem 3 Vibeke Steen Burud
Vara styremedlem 1 The Louise Burud
Vara styremedlem 2 Jonas Strand Gjersvik
Foreldrerepresentant Ali Murtaza Khan
Revisor Ali Murtaza Khan
Valgkomite og leder Andreas Vildalen

Dersom det er noen dokumenter man ønsker innsyn i kan dette fås ved forespørsel til morten@bjerketaekwondo.no

Read More

Innkalling til årsmøte

Posted by on Feb 13, 2018 in Nyheter | 0 comments

Innkalling_til_aarsmøte2018

Read More

Treningstider desember 2017

Posted by on Dec 3, 2017 in Nyheter | 0 comments

des_17

Read More