Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Videoer Poomsae

Nr Taeguek Gwe Symbolikk Tellinger
1 Il jang Geon Himmel 18
2 Ee jang Tae Glede 18
3 Sam jang Ri Ild 20
4 Sa jang Jin Torden 20
5 Oh jang Seon Vind 20
6 Yuk jang Gam (Kam) Vann 19
7 Chil jang Gan (Kan) Fjell 25
8 Pal jang Gon (Kon) Jorden 27

10 Grunnleggende huskeregler for innlæring av Poomsae

1. Utgangsposisjonen i hver enkelt Poomsae er også den avsluttende stillingen for det aktuelle mønsteret.
2. Forsikre deg om at kroppen er i balanse og i riktig stilling, og vendt i riktig retning. Ved utførelse av angrep eller forsvar må du forsikre deg om at bevegelsene og plasseringen av hender og føtter er korrekt.
3. Ha kontroll over de ulike typer kraft, og vit når dine bevegelser skal flyte og strømme som vann og når de skal være raske og plutselige.
4. Mange bevegelser skal utføres med forskjellig hastighet. Vær oppmerksom på dette, og gjør deg kjent med når og hvordan man skal justere hastigheten.
5. Ikke sløs med energien når det ikke er nødvendig med store kraftanstrengelser.
6. Vær hele tiden oppmerksom på balansepunktet, og vær varsom med bevegelsene og plassering av føttene.
7. Lær å kontrollere din pust. Når du skriker så gjør dette med høye korte utbrudd.
8. Lær hensikten til hver enkelt bevegelse, og utfør alltid mønsteret som om du var i en virkelig konflikt.
9. Øv Poomsae hver dag så bevegelsene blir naturlige, spontane og i samsvar med hva du ville gjort i en virkelig konflikt.
10. Øv en Poomsae om gangen og bli dyktig i utførelse av denne før du avanserer til neste.

Taegeuk IL Jang – den første poomse som alle lærer.

Taegeuk Ee Jang

Taegeuk Sam Jang

Taegeuk Sah Jang

Taegeuk Oh Jang

Taegeuk Yuk Jang

Taegeuk Chil Jang

Taegeuk Pal Jang

Poomse Koryo – sortbelte-poomse

KEUMGANG

TAEBAEK

 

TTU poomsae 1

TTU poomsae 2

TTU poomsae 3

TTU poomsae 4

Hanbon Kireugi:

Hanbon Kireugi #1 | Hanbon Kireugi #2 | Hanbon Kireugi #3 | Hanbon Kireugi #4 | Hanbon Kireugi #5 |
Hanbon Kireugi #6 | Hanbon Kireugi #7 | Hanbon Kireugi #8