Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

10. mai: Ingen trening pga. årsmøte

INGEN trening mandag 10. mai. Istedenfor ønsker vi at flest mulig medlemmer fra 15 år og oppover eller foreldre til de under 15 møter opp.
Årsmøtet starter kl. 18 og det blir en rask gjennomgang av den formelle delen og skal være avsluttet innen kl. 19. Deretter informasjon og organisering av sommerleir. Se egen mail vedr. sommerleir.

Årsmøte 2010 – Bjerke Taekwondo Klubb

1.    Godkjenne de stemmeberettigede
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.    Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4.    Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6.    Behandle innkomne forslag og saker (TTU medlemskap)
7.    Fastsette medlemskontingent (uendret)
8.    Vedta idrettslagets budsjett
9.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10.    Foreta følgende valg:
a.    leder og nestleder
b.    2 styremedlemmer (1 av disse kasserer) og 2 varamedlemmer
c.    2 revisorer
d.    Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
e.    Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
11.    Evt.

mvh
Frode Willoch
leder

Tilleggsinformasjon om Sommerleiren:

Mandag 10. mai er siste sjanse for samlet påmelding til sommerleir. Barn må reise med følge. Påmelding skjer via e-post til meg med info om hvem og hva slags innkvartering som ønskes. De som ikke har meldt seg på til meg innen mandag 10. mai må ordne påmelding selv.
Se hjemmesidene våre for mer info!
Hittil er vi ca 10 stk fra klubben.

Leave a Comment