Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Kursinformasjon høst 2010

Siterer e-post fra Kathe Langvik – Avdelingsleder kompetanse- og klubbutvikling:

Hei!
Og vel overstått sommer!
Etter at Oslo IK vært igjennom en omorganisering, og fra 1. august har ny organisasjonsplan, benytter vi anledningen til å gi litt informasjon om ”den nye” avdeling for kompetanse- og klubbutvikling. Avdelingen består av Hege Skau, Ingrid Maurstad og undertegnede. Hege har vært ansatt i 22 år og lang erfaring fra idrettskretsarbeidet. Ingrid har vært ansatt siden i fjor vår og har arbeidet med Storby. Selv er jeg nyansatt og kommer fra jobben som daglig leder i et fleridrettslag, og har i tillegg vært klubbveileder i 15 år.
Målet vårt er at dere som klubb skal få et best mulig tilrettelagt tilbud om kurs, og oppfølging som bidrar til økt aktivitet.

Har du ønsker om kurs og/eller hjelp til klubbutvkling; ta kontakt med oss. Dersom dere er flere enn 10 personer holder vi gjerne kurs i klubblokalene hos dere.

Årets kurskatalog er klar og her er det mange godbiter. Katalogen er et samarbeid mellom Akershus, Østfold og Oslo og du kan melde deg på hvilket kurs du ønsker uavhengig hvor det arrangeres.
Hele kurskatalogen finner du her:
http://www.osloidrettskrets.no/Kurskatalogen%202_10%20nettutg.pdf

Første kurs i regi av OIK:
Onsdag 8. september fra kl.18-21 inviterer Oslo IK til informasjonsmøte for nye idrettslag. Møtet holdes på Osloidrettens hus på Ekeberg og er gratis. Målgruppen er idrettslag i Oslo og andre i Osloidretten med interesse for temaet. Nyopptatte klubber i Oslo blir innkalt til møtet.
Kveldens møteholdere er Astrid Johannessen og Audun Eikeland, begge ansatt i Oslo IK.

Påmelding skjer elektronisk via våre nettsider:
https://web.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/vzeeh7zacw/

I tillegg kan OIK tilby startmøte og kurs i klubbutvikling. Tilbudet gjelder ikke bare nye klubber, men også klubber som ønsker en revitalisering. OIK stiller med veileder og opplegget er GRATIS!
Les mer her:
http://www.osloidrettskrets.no/Kurskatalogen%202_10%20nettutg.pdf

Kursene i katalogen er rettet mot ulike målgrupper. Send gjerne denne informasjonen videre til styret, trenere og medlemmer i klubben.

Med vennlig hilsen
Kathe Langvik
Avdelingsleder kompetanse- og klubbutvikling

Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo
tlf: 22579702 mob: +47 99632543
epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no
web: www.osloidrettskrets.no
vi skaper idrettsglede

Leave a Comment