Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Idrettsseminar i Bydel Bjerke

Innbydelse til idrettsseminar i Bydel Bjerke

Vedlagt følger program for årets idrettsseminar i Bydel Bjerke lørdag 16. oktober.

Seminaret er gratis, men det er viktig at alle påmeldte kommer! (BINDENDE PÅMELDING!!)

http://bjerketaekwondo.no/Plakat 2010.pdf

Leave a Comment