Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Årsmøte 2013

Innkalling til Årsmøte 23.05.2013 kl 18-19, Løren skole Medlemmer 15 år og oppover er stemmeberettiget. Det er sterkt ønskelig at foreldre til barn 14 år og yngre stiller opp.

Det vil bli gitt litt ekstra informasjon om TTU og Norsk Koreansk Kultur Senter som akkurat er åpnet like utenfor Bergen.

1.            Godkjenne de stemmeberettigede
2.            Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3.            Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4.            Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (leder)
5.            Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (kasserer)
6.            Behandle innkomne forslag og saker. Instruktør avdeling Ullevål og daglig leder får obervasjonsstatus på styremøter uten stemmerett.
7.            Fastsette medlemskontingenten
8.            Vedta idrettslagets budjett (kasserer)
9.            Behandle idrettslagets organisasjonsplan (leder)
10.          Foreta valg:
a.            Leder og nestleder
b.            2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og 1 foreldrerepresentant
c.            2 revisorer
d.            Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
e.            Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
11.          Evt.