Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

TTU i 2014

TTU cuplogo text[1].jpg

Godt Nyttår, kjære venner!

2013 har vært er spennende og innholdsrikt år i TTU. Vi har fortsatt arbeidet fra 2012 med organisasjonsutvikling, bl.a. med å avholde en klubblederkonferanse i Bergen. Det er tydelig at vi trenger å snakke sammen i en annen arena enn bare på sommerleiren, så dette er noe vi har tro på som et redskap for organisasjonen til fortsatt fremgang. For i år har årsmøtet bestemt at også det flyttes til konferansen. Foruten å frigi en hel kveld på sommerfestivalen til trening eller andre sosiale aktiviteter, tror vi dette vil gi et bedre årsmøtet – ikke minst på grunn av at det er tidligere på året.

http://www.ttu.no/getfile.php/2497459.1551.xdrqbvfrsr/TTU_Info2014.pdf