Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Innkalling til årsmøte

Se info her: http://bjerketaekwondo.no/wp-content/Innkalling_til_aarsm%C3%B8te2015.pdf

Innkalling til årsmøte i Bjerke Taekwondoklubb, onsdag 18/3-2015 kl.1900

Årsmøtet avholdes på Sola, Refstad skole

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 4/3-2015 (dato som er 14 dager før årsmøtet).

Sakene kan sendes morten @ bjerketaekwondo.no

PS! Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges her en uke før møtet.

Saksliste: http://bjerketaekwondo.no/wp-content/Sakliste_for_%C3%A5rsm%C3%B8tet2015.pdf

Årsberetning: http://bjerketaekwondo.no/wp-content/%C3%85rsberetning%202014.pdf