Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Årets årsmøte er gjennomført

Takk til alle deltakere på årets årsmøte.

Nytt av året er at vi har byttet styreleder, fra Morten Knudsen til Reidar Gjersvik, fått ny foreldrerepresentant Ali Kahn, Morten Knudsen som styremedlem og Andreas Vildalen inn i valgkomiteen. Ellers forble alle verv som tidligere.

Styreleder Reidar Gjersvik
Styrets nestleder Dag Andre Nymoen
Styremedlem 1 Arnfinn Sandnes
Styremedlem 2 Morten Knudsen
Styremedlem 3 Vibeke Steen Burud
Vara styremedlem 1 The Louise Burud
Vara styremedlem 2 Jonas Strand Gjersvik
Foreldrerepresentant Ali Murtaza Khan
Revisor Ali Murtaza Khan
Valgkomite og leder Andreas Vildalen

Dersom det er noen dokumenter man ønsker innsyn i kan dette fås ved forespørsel til morten@bjerketaekwondo.no