Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Innkalling til årsmøte i Bjerke Taekwondo 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Bjerke Taekwondo.

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. februar kl 21.00 – 22.00 på Bjerke videregående skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. februar til styreleder@bjerketaekwondo.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret ved Reidar Gjersvik, styreleder

 

Se innkalling til møtet på vedlegg under:

http://bjerketaekwondo.no/Innkalling%20til%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Bjerke%20TKD%202019.pdf