Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Treningstider desember 2017

Posted by on Dec 3, 2017 in Nyheter | 0 comments

des_17

Read More

Oppstart høsten 2017

Posted by on Aug 10, 2017 in Nyheter | 0 comments

For de som ønsker å begynne hos oss så er det venteliste. For å stå på denne listen sender dere en e-post med navn og alder til morten@bjerketaekwondo.no. De som allerede står på listen får plass. (gjelder kun barn – voksne har ingen venteliste)

Barnepartiene starter første trening (OBS – gjelder KUN de som allerede er medlem) TORSDAG 24/8  – vanlige treningstider.

Ungdom og voksenparti starter TIRSDAG 22/8 kl 19. Dersom du har lyst til å trene før (og allerede ER medlem) så kan du følge med på Facebook for oppdateringer.

Nybegynnere (både barn, ungdom og voksne) vil kunne starte TORSDAG 7. september.

Alle som står på venteliste vil få en e-post med mer informasjon før oppstart.

Read More

Nærmer seg sommer

Posted by on Jun 11, 2017 in Nyheter | 0 comments

Nå nærmer vi oss sommerferien og det er som normalt i juni måned endel avslutninger.  Det betyr at vi ofte kan måtte trene på musikkrommet eller ute. Ha derfor med sko på hver trening.

Vi trener så lenge skolen er åpen.

Etter sommeren, og gradering i september, vil vi gjenoppta rekrutteringen. For barn er det en venteliste, mens voksne kan stort sett blir med med å sende en e-post til morten@bjerketaekwondo.no

Read More

Årsmøte gjennomført

Posted by on Mar 25, 2017 in Nyheter | 0 comments

Takk for vel gjennomført årsmøte.

Nytt styre:

Leder: Morten Knudsen
Nestleder: Dag Andre Nymoen
Styremedlemmer: Reidar Gjersvik, Vibeke S. Burud og Arnfinn Sandnes
Varamedlemmer: Anja Skagmo og Mari Sand Austigard
Foreldrerepresentant: Reidar Gjersvik
Revisorer: Arnfinn Sandnes og Ali Kahn
Valgkomite: Simon Stranger og Deepak Chawla (vara)

Annet:
Kasserer: Dag Andre Nymoen

Dokumenter fåes ved å kontakte morten@bjerketaekwondo.no

Read More

Innkalling til årsmøte 21/3-2017 kl.21:00

Posted by on Feb 4, 2017 in Nyheter | 0 comments

Se innkalling til årsmøtet: http://bjerketaekwondo.no/Innkalling_til_aarsm%C3%B8te2017.pdf

Saksdok finnes her: http://bjerketaekwondo.no/2017_aarsmote.zip (ta kontakt med Morten ved spørsmål til disse)

Read More