Pages Navigation Menu

Rimeligste Taekwondoklubb i Oslo.

Most Recent Articles

Årsmøtet i Bjerke Taekwondo 2019

Posted by on Mar 1, 2019 in Nyheter | 0 comments

Kort oppsummering fra årsmøtet i Bjerke Taekwondo, holdt 26. februar 2019 på Bjerke videregående

Det var 9 stemmeberettigede på møtet.

Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ble godkjent. Det er ingen endringer i medlemskontingent eller treningsavgift.

Årsberetningen ble godkjent. Den ligger her for de som er interessert.

Styret i Bjerke TKD for 2019 er:

Leder: Reidar Gjersvik
Nestleder og kasserer: Dag Andre Nymoen
Styremedlemmer: Vibeke Steen Burud, Morten Knudsen og Arnfinn Sandnes
Vara styremedlemmer: Thea L. Burud og Jonas Strand Gjersvik

Det ble ikke valgt noen foreldrerepresentant til styret, fordi det ikke var mulig å finne noen som var villig. Vi ønsker oss gjerne en av foreldrene i styret, og oppfordrer dere til å stille. Det er svært lite arbeid, men det er ønskelig at det finnes et talerør om det skulle være nødvendig.

Revisorer: Anja Skagmo og Ida Braaten (vara)

Valgkomite: Andreas Vildalen og Mari S. Austigard (vara)

Read More

Innkalling til årsmøte i Bjerke Taekwondo 2019

Posted by on Feb 11, 2019 in Nyheter | 0 comments

Styret innkaller herved til årsmøte i Bjerke Taekwondo.

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. februar kl 21.00 – 22.00 på Bjerke videregående skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. februar til styreleder@bjerketaekwondo.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret ved Reidar Gjersvik, styreleder

 

Se innkalling til møtet på vedlegg under:

http://bjerketaekwondo.no/Innkalling%20til%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Bjerke%20TKD%202019.pdf

 

Read More

Viktig informasjon fra skolen om våre treningslokaler

Posted by on Jul 4, 2018 in Nyheter | 0 comments

Oppdatering: http://bjerketaekwondo.no/Bjerke_Tkd_oppstart_h%C3%B8st_2018.pdf

Kjære alle medlemmer.
Vi har dessverre fått en utfordringer med lokaler etter sommeren. Skolen er stengt (!) og vi må se oss om etter andre lokaler. Vi skal gjøre vårt beste på å finne en løsning. Mer informasjon kommer ila. sommeren.
Hilsen styret i Bjerke taekwondo.
Les artikkel under:

https://refstad.osloskolen.no/nyhetsarkiv/skolebygget-pa-refstad-apner-ikke-til-skolestart/

Read More

Årets årsmøte er gjennomført

Posted by on Mar 14, 2018 in Nyheter | 0 comments

Takk til alle deltakere på årets årsmøte.

Nytt av året er at vi har byttet styreleder, fra Morten Knudsen til Reidar Gjersvik, fått ny foreldrerepresentant Ali Kahn, Morten Knudsen som styremedlem og Andreas Vildalen inn i valgkomiteen. Ellers forble alle verv som tidligere.

Styreleder Reidar Gjersvik
Styrets nestleder Dag Andre Nymoen
Styremedlem 1 Arnfinn Sandnes
Styremedlem 2 Morten Knudsen
Styremedlem 3 Vibeke Steen Burud
Vara styremedlem 1 The Louise Burud
Vara styremedlem 2 Jonas Strand Gjersvik
Foreldrerepresentant Ali Murtaza Khan
Revisor Ali Murtaza Khan
Valgkomite og leder Andreas Vildalen

Dersom det er noen dokumenter man ønsker innsyn i kan dette fås ved forespørsel til morten@bjerketaekwondo.no

Read More

Innkalling til årsmøte

Posted by on Feb 13, 2018 in Nyheter | 0 comments

Innkalling_til_aarsmøte2018

Read More

Treningstider desember 2017

Posted by on Dec 3, 2017 in Nyheter | 0 comments

des_17

Read More

Oppstart høsten 2017

Posted by on Aug 10, 2017 in Nyheter | 0 comments

For de som ønsker å begynne hos oss så er det venteliste. For å stå på denne listen sender dere en e-post med navn og alder til morten@bjerketaekwondo.no. De som allerede står på listen får plass. (gjelder kun barn – voksne har ingen venteliste)

Barnepartiene starter første trening (OBS – gjelder KUN de som allerede er medlem) TORSDAG 24/8  – vanlige treningstider.

Ungdom og voksenparti starter TIRSDAG 22/8 kl 19. Dersom du har lyst til å trene før (og allerede ER medlem) så kan du følge med på Facebook for oppdateringer.

Nybegynnere (både barn, ungdom og voksne) vil kunne starte TORSDAG 7. september.

Alle som står på venteliste vil få en e-post med mer informasjon før oppstart.

Read More

Nærmer seg sommer

Posted by on Jun 11, 2017 in Nyheter | 0 comments

Nå nærmer vi oss sommerferien og det er som normalt i juni måned endel avslutninger.  Det betyr at vi ofte kan måtte trene på musikkrommet eller ute. Ha derfor med sko på hver trening.

Vi trener så lenge skolen er åpen.

Etter sommeren, og gradering i september, vil vi gjenoppta rekrutteringen. For barn er det en venteliste, mens voksne kan stort sett blir med med å sende en e-post til morten@bjerketaekwondo.no

Read More

Årsmøte gjennomført

Posted by on Mar 25, 2017 in Nyheter | 0 comments

Takk for vel gjennomført årsmøte.

Nytt styre:

Leder: Morten Knudsen
Nestleder: Dag Andre Nymoen
Styremedlemmer: Reidar Gjersvik, Vibeke S. Burud og Arnfinn Sandnes
Varamedlemmer: Anja Skagmo og Mari Sand Austigard
Foreldrerepresentant: Reidar Gjersvik
Revisorer: Arnfinn Sandnes og Ali Kahn
Valgkomite: Simon Stranger og Deepak Chawla (vara)

Annet:
Kasserer: Dag Andre Nymoen

Dokumenter fåes ved å kontakte morten@bjerketaekwondo.no

Read More

Innkalling til årsmøte 21/3-2017 kl.21:00

Posted by on Feb 4, 2017 in Nyheter | 0 comments

Se innkalling til årsmøtet: http://bjerketaekwondo.no/Innkalling_til_aarsm%C3%B8te2017.pdf

Saksdok finnes her: http://bjerketaekwondo.no/2017_aarsmote.zip (ta kontakt med Morten ved spørsmål til disse)

Read More